Czym zajmujemy się w ramach marketingu bezpośredniego?


Pakietowaniem
Kolportażem bezadresowym
Kolportażem adresowym
Kolportażem punktowym
Drukiem i transportem
Badaniami i analizami

Na czym polega pakietowanie?


Pakietowanie przesyłek polega na zapakowaniu w jedną kopertę kilku wydawnictw promocyjnych (sieci handlowych i/lub innych usługodawców) i wzbogaceniu takiego zestawu o dodatkowe próbki produktów lub kupony rabatowe. Tego typu zabieg łączenia kilku wydawnictw wraz z darmowymi próbkami lub kuponami rabatowymi silnie wpływa na skuteczność kolportażu tj. wzrost odsetka konsumentów gotowych otworzyć i przejrzeć przesyłkę.

Dowiedz się więcej

System Hermes


Czy chcesz mieć wpływ i kontrolę nad procesem dystrybucji?


Korzystaj z systemu Hermes, który kompiluje najlepsze rozwiązania w branży.

Co możesz zrobićz Hermesem?


Pracując z zaprojektowanym przez nas systemem, możesz:

 • definiować rejony dystrybucji
 • wybierać rejony dystrybucji wg miejscowości, sektorów (utworzonych poprzez pogrupowanie rejonów cmc13), kodów pocztowych
 • filtrować sektory wg danych socjodemograficznych
 • pracować z bazami danych adresy gospodarstw domowych i budynków indeksy siły nabywczej i struktura geomarketingowa mieszkańców
 • analizować dane geomarketingowe

Jak dobrze wyselekcjonować odbiorców?


Decydując się na współpracę z nami możesz mieć pewność jakości świadczonych usług – terminowości wykonywanych zadań oraz skuteczności dotarcia do wyselekcjonowanych grup odbiorców.

Na nasze specjalne zamówienie powstało 490 map cyfrowych.Mapa każdego miasta składała się z kilku warstw:
 • warstwa ulic
 • warstwa obiektów powierzchniowych (ważniejsze budynki, tereny zielone, obiekty sportowe, jeziora, tereny przemysłowe)
 • warstwa obiektów liniowych (rzeki i koleje)
 • warstwa zawierająca granice miasta
Dodatkowo wykorzystujemybazę budynków zawierającą:
 • adresy
 • liczbę mieszkań
 • liczbę mieszkańców
 • strukturę mieszkańców ze względu na wiek i płeć
 • współrzędne geograficzne / geokodowanie do poziomu punktu adresowego
Analizujemyindeks siły nabywczej
 • Dlatego pracując z nami, masz możliwość wyjątkowo precyzyjnego określenia grupy docelowej.
 • Dlatego pracując z nami, masz możliwość wyjątkowo precyzyjnego określenia grupy docelowej.
Na czym polega kolportaż bezadresowy?

Polega na doręczaniu materiałów marketingowych firm do ich odbiorców na wybranym terenie. Najczęściej dystrybuowanymi materiałami są ulotki, broszury, gazetki i katalogi, a także próbki produktów.

Dystrybucja bezadresowa może mieć formę kolportażu

 • do ogólnodostępnych skrzynek pocztowych (tzw. skrzynek euro)
 • „luzem pod drzwi” (pozostawienie materiału marketingowego na wycieraczce)
 • na klamkę mieszkania (np. w opakowaniu foliowym).

Kolportaż bezadresowy przynosi największy zwrot z inwestycji, co potwierdzają liczne badania rynkowe.

Na czym polega kolportaż adresowy?

W przeciwieństwie do dystrybucji bezadresowej, kolportaż adresowy polega na dystrybucji materiałów reklamowych, folderów i innych przesyłek bezpośrednio pod wskazany adres, głównie do odbiorcy instytucjonalnego, ale również indywidualnego, na podstawie bazy adresowej dostarczonej przez zleceniodawcę.

Główna zaletą kolportażu adresowego jest wysoka efektywność dotarcia (w przedziale 80-90%).

Istnieje możliwość wyboru usługi bez potwierdzenia lub za potwierdzeniem odbioru przesyłki.

Na czym polega kolportaż punktowy?

Ta forma dystrybucji polega na rozdawaniu materiałów reklamowych (ulotek, próbek produktów) „do ręki”, w dowolnie wybranych przez klienta lokalizacjach i określonym czasie.

W przypadku dystrybucji punktowej w miejscach, w których wymagana jest zgoda na przeprowadzanie takiego typu akcji, możemy przejąć na siebie odpowiedzialność za pozyskanie takich pozwoleń.

W ramach realizacji zleceń z zakresu kolportażu punktowego nasi pracownicy, w zależności od decyzji zleceniodawcy, mogą być wyposażeni w elementy brandingu klienta, w postaci koszulek, czapeczek lub innych części odzieży z umieszczonym logotypem.

Transport i druk


Wspieramy swoich klientów również w zakresie usług poligraficznych oraz transportowych.

Firma dysponuje własnym studiem graficznym, dzięki czemu może samodzielnie opracowywać materiały reklamowe – od stworzenia koncepcji graficznej, poprzez przygotowanie i wydruk aż po falcowanie, kopertowanie, insertowanie oraz dystrybucję gotowych materiałów pod wybrany adres na terenie całej Polski.

Dystrybucja materiałów reklamowych na terenie całego kraju odbywa się z wykorzystaniem naszej własnej floty samochodowej.

Badania i analizy


Geomarketing

Analiza podziału przestrzennego miasta, na terenie którego planuje się realizację akcji promocyjnych. Prowadzone przez nas badania uwzględniają

- rodzaj zabudowy
- liczbę odbiorców
- dokładną specyfikę poszczególnych rejonów oraz

Indeks Siły Nabywczej (całkowitą wartość towarów i usług, jakie ludność zamieszkała w danym obszarze może nabyć w ciągu roku).

Badania ankietowe

Realizowane na dowolnie określonej grupie docelowej, w każdym miejscu kraju (np. wśród klientów odwiedzających sklepy należące do zleceniodawcy). Wyniki każdego badania ankietowego są analizowane i przedstawiane w formie zbiorczego raportu.