Badania i analizy


Geomarketing

Analiza podziału przestrzennego miasta, na terenie którego planuje się realizację akcji promocyjnych. Prowadzone przez nas badania uwzględniają

- rodzaj zabudowy
- liczbę odbiorców
- dokładną specyfikę poszczególnych rejonów oraz

Indeks Siły Nabywczej (całkowitą wartość towarów i usług, jakie ludność zamieszkała w danym obszarze może nabyć w ciągu roku).

Badania ankietowe

Realizowane na dowolnie określonej grupie docelowej, w każdym miejscu kraju (np. wśród klientów odwiedzających sklepy należące do zleceniodawcy). Wyniki każdego badania ankietowego są analizowane i przedstawiane w formie zbiorczego raportu.

Dodatek Direct Mail do magazynu Press


Prognozowany wskaźnik response rate dla przesyłek direct mail na 2020 r. wyniesie 9 proc. Dla porównania: 1 proc. dla promocji realizowanej przez e-mail lub social media, 0,3 proc. dla reklam online.

Te i inne dane oraz przykłady wykorzystania w działaniach sprzedażowych (np. opis akcji direct mailowej Jaguara Land Rover) znaleźć można w dodatku poświęconym direct mail opracowanym i wydanym przez branżowy dwumiesięcznik Press wspólnie z Polskim Stowarzyszeniem Marketingu SMB.

Dowiedz się więcej, pobierz pełną wersję dodatku.

POBIERZ DODATEK DIRECT MAIL Z MAGAZYNU PRESS

Wydatki na reklamę direct mail sukcesywnie rosną i prawdopodobnie w 2019 roku przekroczyły 0,5 mld zł., przewyższając tym samym wydatki na reklamę outdoorową – szacuje Poczta Polska.


Te i inne dane oraz przykłady wykorzystania w działaniach sprzedażowych (np. opis akcji direct mailowej Google’a) znaleźć można w dodatku poświęconym direct mail opracowanym i wydanym przez branżowy dwumiesięcznik Press wspólnie z Polskim Stowarzyszeniem Marketingu SMB.


Chcesz poznać więcej szczegółów? Pobierz pełną wersję dodatku.

Pobierz dodatek Direct Mail z magazynu Press

Badanie dyrektorów marketingu pracujących w sieciach handlowych 2019


Wspólni z agencją badawczą Nielsen zbadaliśmy grupę dyrektorów marketingu pracujących w sieciach handlowych.

Zdaniem badanych dyrektorów:

  • gazetka promocyjna to najlepsza i najskuteczniejsza forma komunikacji z klientami jeśli kryterium jest realizacja celu sprzedażowego
  • branże dla których papierowa gazetka to must have: artykuły spożywcze, meble i wyposażenie wnętrz
  • jakość kolportażu jest jednym z 3 kluczowych czynników skuteczności działania gazetki promocyjnej

Wspólni z agencją badawczą Nielsen ustaliliśmy, że całkowita wartość sprzedaży dla rynku spożywczego wsparta gazetką wynosi

5 miliardów złotych rocznie


Chcesz poznać więcej opinii i szczegółów? Pobierz pełną wersję podsumowania badania przygotowaną przez Nielsena.

pobierz wyniki badań


O badaniu

Badanie dyrektorów marketingu sieci handlowych zostało zrealizowane matodą IDI (indywidualne wywiady pogłębione, prowadzone osobiście lub w formie telefonicznej) w okresie czerwiec – wrzesień 2019 r. total N=6.

Celem badania było m.in. lepsze zrozumienie roli gazetek promocyjnych dla firm z branży retail, poznanie trendów w obszarze komunikacji marketingowej.

Rekrutowano osoby z ogólnopolskich sieci zajmujących się sprzedażą detaliczną, różnych kategorii produktów, od spożywczych poprzez kosmetyczno-chemiczne czy zajmujące się wyposażeniem domu. Osoby badane to zarządzający z dużym stażem zawodowym, najczęściej pracujący w obszarze marketingu od ponad 10 lat.