Kto dystrybuuje nierentownie?


Oferowanie cen poniżej progu rentowności jest normą w naszej branży – twierdzą przedstawiciele spółki CTRL System, która jest krajowym liderem dystrybucji
bezadresowej, czyli popularnych gazetek reklamowych.

Na przestrzeni kilku ostatnich lat cena usługi kolportażu spadła radykalnie, ale głównie przez nieuczciwą konkurencję – twierdzi Adam Puciata, prezes zarządu CTRL System. – Ofertowanie cen poniżej progu rentowności jest u nas zmorą, ponieważ – niestety – najczęściej to cena jest kryterium wyboru kontrahenta.

Nieetycznie działające firmy poznać najczęściej po stosach gazetek zaśmiecających korytarze, zalegających w przydrożnych rowach, albo skupach makulatury. A gazetka niekolportowana jest nieskuteczna. W efekcie zleceniodawcy rezygnują z takiej formy promocji.

Mimo tak krytycznej oceny sytuacji rynkowej np. CTRL System pozyskuje wciąż nowych klientów i notuje systematyczny wzrost przychodów (47 mln w 2014, 49 mln zł w 2015), co może świadczyć m.in. o tym, że istnieje grupa klientów gotowa zapłacić za jakość. W tej grupie jest np. sieć sklepów Jula, która po kilkuletniej przerwie wróciła do wsparcia sprzedaży przez kolportaż gazetki. Czy Selgros, który wcześniej w ogóle nie korzystał z dystrybucji bezadresowej materiałów promocyjnych.

My walczymy o kolejne zlecenia jakością pracy – podkreśla Adam Puciata. – Udowadniamy poprzez kontrole naszej pracy w terenie, także z bezpośrednim udziałem zleceniodawcy, że można w tej branży pracować przyzwoicie.

* * *

CTRL System jest niezależnym operatorem pocztowym, który od dekady specjalizuje się w dostarczaniu materiałów marketingowych – takich jak gazetki firmowe i ulotki. CTRL System, z ponad 50% udziałem w rynku dystrybucji
bezadresowej zajmuje pozycję lidera na rynku pod względem jakości usług, która mierzona jest skutecznym i terminowym dostarczaniem przesyłek bezadresowych.

CTRL System dystrybuuje ponad 140 mln materiałów reklamowych miesięcznie, poprzez 72 oddziały terenowe, zatrudniające ponad 3500 kolporterów. CTRL System pracuje dla największych krajowych i międzynarodowych sieci handlowych, a także dla lokalnych przedsiębiorstw.

Kontakt dla mediów:

Ewa Szul-Skjoeldkrona
tel. +48 502 179 440
e-mail: ewa.szul-skjoeldkrona@futurama.ci