Kontakt


CTRL system Sp. z o.o.

30-701 Kraków
ul. Zabłocie 25/44

telefon: 696-602-813
e-mail : biuro@ctrlsystem.pl

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Sródmieścia w Krakowie, XI Wydziale Gospodarczym

KRS 0000251686
NIP 679-288-02-08
REGON 120197840

wysokość kapitału zakładowego 199.000,00 PLN

Małgorzata Ślęczka
Z-ca Dyrektora Sprzedaży i Zakupów
Makroregion Południe

GSM: +48 696 596 011
e-mail: m.sleczka@ctrlsystem.pl

Tomasz Chojnacki
Z-ca Dyrektora Sprzedaży i Zakupów
Makroregion Północ

GSM: +48 696 570 140
e-mail: t.chojnacki@ctrlsystem.pl

Ewa Szul-Skjoeldkrona
PR manager

tel. +48 502 179 440
e-mail: ewa.szul-skjoeldkrona@futurama.ci

Zaufali nam